เข้าสู่ระบบการรับสมัคร

เริ่มเปิดรับสมัคร 26 พ.ย. 2561
ผู้สมัครต้องเตรียม
  • โทรศัพท์มือถือ
  • ซึ่งควรเป็นเครื่องที่ใช้ประจำ เพื่อขอรหัส OTP ซึ่งจะใช้ทุกครั้งในการเข้าระบบ และเป็นช่องทางการติดต่อกลับจากคณะเทคโนโลยีสารเทศ มจธ.
  • แฟ้มสะสมผลงาน
  • e-Portfolio ต้องเป็น ไฟล์รูปแบบ PDF เท่านั้น
  • ผลการเรียน (ปพ. 1)
  • เป็นรูปแบบไฟล์รูปภาพ .png .jpg หรือ ไฟล์รูปแบบ PDF